ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 • ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
 • ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (για παιδιά 4-6χρ.)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ" ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ "Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ"

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2102138102, 6945857847

e-mail doram@otenet.gr 

Οn-line Παραγγελία Βιβλίων της Δώρας Μαυρομμάτη

 • book1
 • book3
 • book2
 • book5
 • book44
 • book40
 • book41
 • book42
 • book45
 • book43

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Η δυσλεξία είναι εγκεφαλική δυσλειτουργία που ταλαιπωρεί 6-8% περίπου του μαθητικού πληθυσμού. Οι δυσλεξικοί μαθητές βελτιώνονται από χρονιά σε χρονιά, αλλά ταλαιπωρούνται από δυσκολία στην Ανάγνωση και Ορθογραφία, και από αρκετά ακόμη συμπτώματα σε όλα τα μαθήματα. Νιώθουν σαν δυνατοί δρομείς, ικανότατοι να «τρέξουν», που τους έτυχε να έχουν ένα πετραδάκι μέσα στο παπούτσι τους και περπατάνε αργά, δύσκολα, με κόπο και πόνο!

Οι ενήλικες, άτομα έξυπνα, κοινωνικά, δημιουργικά, με κίνητρο για μάθηση, διαπρέπουν στον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα, αλλά παραμένουν ανορθόγραφοι, εκτός αν έχουν παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα.

Διαβάζουν αργά, με κομπιάσματα και λάθη, σαν άλλο να βλέπουν κι άλλο να είναι γραμμένο. Βάζουν ενέργεια να διαβάσουν σωστά και δεν μένει χώρος στην προσοχή να συλλάβουν το περιεχόμενο. Θυμούνται εκφράσεις ή λέξεις «κλειδιά», και περιγράφουν το νόημα, αλλά αν το κείμενο είναι μεγάλο ή γραμμένο με δύσκολες λέξεις, μπορεί να μην το καταλαβαίνουν σωστά.

Νιώθουν, πως κάτι συμβαίνει και δεν μπορούν να θυμηθούν «φωτογραφικά» την ορθογραφία λέξεων, ενώ έχουν μελετήσει. Αναγκάζονται να καταφεύγουν στους Κανόνες, και τους κάνει εντύπωση που οι συμμαθητές τους γράφουν χωρίς να σκεφτούν, αυτόματα και σωστά, τις λέξεις που έχουν μάθει, ακόμα και πολλές μέρες αργότερα.

Τους φαίνεται  ευκολότερο να μετρήσουν με τα δάχτυλα για να κάνουν Πράξεις, αν και στην πραγματικότητα η μαθηματική τους ικανότητα μπορεί να είναι άριστη!

Δεν μπορούν να μάθουν «μηχανιστικά», «παπαγαλία», πολλές λέξεις, όταν δεν υπάρχει λογική σχέση μεταξύ τους. Γι΄αυτό, δυσκολεύονται να θυμούνται την Προπαίδεια, ονόματα, ημερομηνίες, Τύπους, Ορολογίες κ.α. Μπλέκονται σ’ένα ερώτημα τύπου «Ποιο είναι ποιο» και συνέχεια μπερδεύονται. Επτά επτά κάνει σαράντα εννιά ή πενήντα έξι; Η λέξη «πλημμύρα» γράφεται με δύο «λλ» ή δύο «μμ», με «η» ή «ει» ή «υ»; Εφευρίσκουν διευκολυντικούς συνειρμούς και μνημονικά κολπάκια για να συνδυάσουν τις λέξεις, αλλιώς δεν τις θυμούνται.

Οι έρευνες έχουν αποδείξει, ότι η εγκεφαλική δυσλειτουργία, που ευθύνεται για τις δυσκολίες των δυσλεξικών, ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ.

Σε μελέτες μαγνητικών τομογραφιών, παρατηρήθηκε σημαντική και μόνιμη αλλαγή στην εγκεφαλική δυσλειτουργία, μετά από 100 ώρες κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος (Neuropsychologia, Volume 46, Issue 10, August 2008, Pages 2580-2592, A Carnegie Mellon University brain imaging study).  

Επίσης, η Μέθοδος «Δ. Μαυρομμάτη» έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη από όλες τις μεθόδους για τη διδασκαλία δυσλεξικών μαθητών (Th.Mavrommati, 1999, Ph.D. University of WalesBangor, UK.).

Ακούγεται συχνά ότι ο δυσλεξικός αν δεν διδαχθεί στη μικρή ηλικία δεν θα φτάσει σε καλό επίπεδο στο γλωσσικό μάθημα, μια άποψη που είναι απόλυτα λανθασμένη!

Η πραγματικότητα είναι, ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας δυσλεξικοί, εφόσον έχουν πιο αναπτυγμένες ικανότητες, διδάσκονται εντατικότερα, αποτελεσματικότερα, και βελτιώνονται ταχύτερα από τα μικρότερα παιδιά.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η μέθοδος "Δ. Μαυρομμάτη" είναι Εικονογραφική - Γλωσσολογική.

Από τη στιγμή που ο εγκέφαλος του δυσλεξικού δεν μπορεί να επεξεργαστεί εύκολα τις λέξεις δεν μπορεί και να τις απομνημονεύσει. Οι λέξεις δεν μπορούν να καταγραφούν στη μνήμη του, δεν μπορούν να καταχωρηθούν, δεν μπορούν να "μπουν" στη μνήμη του. Εφόσον ο νους του δεν τις επεξεργάστηκε, είναι σαν να μην υπάρχουν! Είναι, σαν να μην τις είδε ποτέ!Το παιδί δίνει την εντύπωση ότι δεν θυμάται τις λέξεις, αλλά αυτές δεν είναι καν εκεί, κι ας τις έχει δει και μελετήσει πολλές φορές!

Βέβαια, εφόσον η δυσλεξία δεν είναι αναπηρία, αλλά ένα πάρα πολύ σοβαρό "εμπόδιο", μια "ανημποριά", ακόμα και τα δυσλεξικά παιδιά κάποιες από τις λέξεις που μελετούν καταφέρνουν να τις μάθουν, είτε για την ορθογραφία τους, είτε αν αυτές πρέπει να τις αποστηθίσουν γιατί είναι ονόματα που πρέπει να τα μάθουν (π.χ. στην Ιστορία, Γεωγραφία κ.λπ.). Βελτιώνονται με τον χρόνο, αλλά δεν μπορούν όμως ποτέ να φτάσουν αυτό που αληθινά αξίζουν, να φτάσουν στο επίπεδο που θα έφταναν με βάση την εξυπνάδα και τις δυνατότητές τους, αν δεν είχαν τη δυσλεξία.

Στην Εικονογραφική Μέθοδο "Δ. Μαυρομμάτη" η ορθογραφία κάθε λέξης έχει μετατραπεί σε εικόνα, η οποία απομνημονεύεται εύκολα. Η επεξεργασία εικόνων γίνεται στο νου μας στο δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο, το οποίο δεν δυσλειτουργεί, σε αντίθεση με το αριστερό, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία των λέξεων, και το οποίο πάσχει εξαιτίας της δυσλεξίας.

Ο νους του δυσλεξικού επεξεργάζεται εύκολα τις εικόνες και μπορεί να τις κρατήσει στη μνήμη του. Θυμάται, έτσι, εύκολα και την ορθογραφία τους. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική, επειδή ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ της πληροφορίας. Η λέξη γίνεται εικόνα, παρακάμπτεται η δυσλειτουργία του αριστερού ημισφαιρίου, το οποίο πλέον δεν χρειάζεται να συμμετέχει!

Η Μέθοδος περιέχει Εικονογραφήματα για περισσότερες από 1200 λέξεις. Αυτές καλύπτουν την ορθογραφία ολόκληρης της ελληνικής γλώσσας μέσω της ετυμολογικής συγγένειας.

Το χαρακτηριστικό της μεθόδου, στο οποίο οφείλει την αποτελεσματικότητά της, είναι το ΣΥΣΤΗΜΑ απεικόνισης, με το οποίο έχει δημιουργηθεί μια ΝΕΑ ΓΡΑΠΤΗ ΓΛΩΣΣΑ, μίγμα εικονογραφικής και αλφαβητικής. Η νέα αυτή γραπτή γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ορθογραφία της ελληνικής.

Δεν θα υπάρχει κανένα όφελος αν επινοεί ο κάθε μαθητής δικές του εικόνες, ούτε θα είναι αποτελεσματικό, αν ο κάθε δάσκαλος προτείνει τα δικά του εικονογραφήματα. Αν ο καθένας δίδασκε τις λέξεις στο δυσλεξικό παιδί  προτείνοντας δικές του ζωγραφιές, τότε κάθε λέξη θα συνδεόταν με μια τυχαία ζωγραφιά. Το παιδί θα θυμόταν έναν μικρό αριθμό λέξεων, αλλά θα ξέχναγε τις περισσότερες.

ΜΟΝΟ αν υπάρχει ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ είναι δυνατή η ανάπτυξη της δεξιότητας για Ορθογραφία και Ανάγνωση. Ας φανταστούμε τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν τα 25 ελληνικά γράμματα με τα οποία γράφονται οι δεκάδες χιλιάδες των λέξεων. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες διαφορετικά γράμματα, κι ότι κάθε λέξη είναι γραμμένη με εντελώς διαφορετικά γράμματα. Θα μας ήταν τότε εντελώς αδύνατο να μάθουμε Ορθογραφία! Θα θυμόμασταν στην αρχή τις πρώτες λίγες π.χ. 50 λέξεις, αλλά όσο θα διδασκόμασταν καινούριες θα ξεχνούσαμε και τις πρώτες! Το ίδιο συμβαίνει και όταν τα εικονογραφήματα των λέξεων γίνονται τυχαία, κατά την ιδέα της στιγμής.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

ΟΜΙΛΙΑ - ΑΡΘΡΩΣΗ - ΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ

No items found.

Επιστημονική Αρθρογραφία

 • Σημαντική και μόνιμη αλλαγή στην εγκεφαλική δυσλειτουργία των δυσλεξικών παρατηρήθηκε σε μελέτες μαγνητικών τομογραφιών μετά από 100 ώρες εκπαιδευτικού προγράμματος (A Carnegie Mellon University brain imaging study).

  Περιοδικό Neuropsychologia, Volume 46, Issue 10, August 2008, Pages 2580-2592

  Διαβάστε το άρθρο

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ, ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑΣ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΩΡΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΔΡΥΑΔΩΝ 16 Γαλάτσι 11146
2102138102 - 2102130711

Newsletter