FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed
 • 4
 • 1
 • 5
 • 2
 • 3
 • 5 
 • 5 
There are no translations available.

Δεν έχει σημασία πόσα πολλά υλικά και μέσα διαθέτει κάποιος για την δουλειά του. Αν δεν ξέρει με ποιο τρόπο να τα χρησιμοποιήσει ποτέ δεν θα είναι αρκετά!


Warning: Creating default object from empty value in /home/tasos/doramavrommati.gr/modules/mod_jvlatestnews/helper.php on line 123

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

There are no translations available. Οι ομάδες Γονέων για τους γονείς που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά, ξεκινούν τον Ιανουάριο...

ΒΙΒΛΙΑ

 • Δυσλεξία: φύση του προβλήματος και αντιμετώπιση
 • Η Διδασκαλία της Ορθογραφίας με Εικονογραφήματα σε παιδιά με Δυσλεξία
 • Διδασκαλία Ορθογραφίας Ετυμολογίας Κατανόησης Εννοιών με Εικονογραφήματα
 • Η Προπαίδεια με Εικονογραφήματα και Απλές Μνημονικές Τεχνικές
 • Η ορθογραφία των Καταλήξεων
 • Τα Γράμματα
 • Δυσλεξία: φύση του προβλήματος και αντιμετώπιση
 • Η Διδασκαλία της Ορθογραφίας με Εικονογραφήματα σε παιδιά με Δυσλεξία
 • Διδασκαλία Ορθογραφίας Ετυμολογίας Κατανόησης Εννοιών με Εικονογραφήματα
 • Η Προπαίδεια με Εικονογραφήματα και Απλές Μνημονικές Τεχνικές
 • Η ορθογραφία των Καταλήξεων
 • Τα Γράμματα

Ενημερωθείτε για Ανακοινώσεις, Σεμινάρια, νέες Κυκλοφορίες, Εκπαιδευτικά Προγράμματα.


Όνομα:

Email:

There are no translations available.

Η δυσλεξία είναι ειδική αναπτυξιακή μαθησιακή δυσκολία που οφείλεται σε εγκεφαλική δυσλειτουργία και εκδηλώνεται με μη αναμενόμενα μεγάλη αδυναμία στην ανάπτυξη ταχείας, ευχερούς ανάγνωσης, και στην απομνημόνευση της ορθογραφίας των λέξεων.

Οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν ιδιαίτερα ελλείμματα στην επεξεργασία του γλωσσικού υλικού. Η ανάγνωση δεν είναι εύχρηστο εργαλείο για την πρόσκτηση γνώσης, η κατανόηση των κειμένων δυσχεραίνεται, και δημιουργούνται μαθησιακά κενά σε όλα τα μαθήματα. Επίσης, δυσκολεύονται να συγκρατήσουν ονόματα, ημερομηνίες, την σειρά διαδοχής των παραγράφων σε θεωρητικά μαθήματα όπως στην Ιστορία κ.λπ., την ορολογία της Γραμματικής και του Συντακτικού, τους μαθηματικούς τύπους, την Προπαίδεια, τα βήματα στις τεχνικές επίλυσης των μαθηματικών πράξεων κ.λπ.

There are no translations available.

Οι μη δυσλεξικοί καλοί ορθογράφοι διαθέτουν στον νου τους "Οπτικό Λεξικό" το οποίο αποκτούν σχεδόν "φωτογραφικά".Στους δυσλεξικούς μαθητές το Οπτικό Λεξικό δεν καταρτίζεται απρόσκοπτα εξαιτίας της εγκεφαλικής δυσλειτουργίας που συνεπάγεται σημαντική αδυναμία στην φωτογραφική απομνημόνευση της ορθογραφίας του γραπτού λόγου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Για τη διδασκαλία της ορθογραφίας έχουμε αναπτύξει ένα πλήρες εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που βασίζεται σε ειδικές μεθόδους, κατάλληλες για τη φύση της δυσλεξίας, και διευκολυντικές για την επεξεργασία του γραπτού λόγου σε όλα τα επίπεδα (φωνολογικό, μορφολογικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό). Το Πρόγραμμα στοχεύει στην πολυπεπίπεδη γλωσσική καλλιέργεια του παιδιού και στη βελτίωση του όχι μόνο στους τομείς της Ανάγνωσης και της ορθογραφίας αλλά στην Κατανόηση κειμένων, στην σωστή γραπτή διατύπωση των ιδεών και των γνώσεών του (π.χ. Έκθεση, διαγωνίσματα), στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και γενικότερα του προφορικού λόγου, στην οργάνωση της σκέψης, κ.λπ.

ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδακτικές μας μέθοδοι είναι η "Εικονογραφική Μέθοδος" και η "Γλωσσολογική προσέγγιση". Με την Εικονογραφική Μέθοδο επιτυγχάνουμε ταχεία και εύκολη απομνημόνευση της ορθογραφίας των λέξεων μέσω μιας εικόνας της οποίας η βασική γραμμή σχεδίασης είναι το σχήμα του γράμματος που χρειάζεται να απομνημονευθεί.

Με τη γλωσσολογική προσέγγιση επιχειρούμε βαθύτερη μελέτη και διδασκαλία της γλώσσας, από της πλευράς της ετυμολογικής καταγωγής, της έννοιας και σημασίας των Παραγωγικών Μορφημάτων, της Γραμματικής και του Συντακτικού, της εξήγησης της συμβολικής - μεταφορικής σημασίας των εκφράσεων, της Παραγωγής Γραπτού Λόγου, Έκθεσης, της συντακτικά σωστής διατύπωσης των ιδεών, και της οργάνωσης της σκέψης.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Για να εξασφαλίσουμε την σωστή εφαρμογή των μεθόδων μας και την αποδοτική διδασκαλία των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των μαθησιακών Δυσκολιών, στο εξής το Πρόγραμμά μας και τα βιβλία μας θα διδάσκονται απαραίτητα από Ειδικό Παιδαγωγό καταρτισμένο μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης που θα προσφέρουμε.

Το ευρύτερο πλαίσιο αυτής της εξειδίκευσης καθώς και ο Κανονισμός Εκπαίδευσης θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας αμέσως μόλις θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η μελέτη για την συγκεκριμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Οι γονείς των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες θα έχουν μελλοντικά την ευκαιρία να ελέγχουν σε αναρτημένο πίνακα τα ονόματα των εξειδικευμένων Ειδικών Παιδαγωγών οι οποίοι θα έχουν κριθεί από εμάς ικανοί για να διδάσκουν μέσω των μεθόδων και των βιβλίων μας.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ - ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑΣ

 Δώρας Δ. Μαυρομμάτη

Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών και δυσκολιών συμπεριφοράς
Αντιμετώπιση Δυσλεξίας και Δυσαριθμησίας
Πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας για το Δημοτικό (σε παιδιά 5-6χρ.)
Πρόγραμμα Προετοιμασίας σε παιδιά Στ΄Δημοτικού για το Γυμνάσιο (Αρχαία)
Συμβουλευτική γονέων
Σεμινάρια σε ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς κ.λπ.·

ΑΘΗΝΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΡΥΑΔΩΝ 16, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΤΗΛ. 2102138102, 6945857847·

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ
Σε επαγγελματίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ψυχολόγους, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς (τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο).